HEMHEM.html
OM OSSOM_OSS.html

MILJÖ

Att minimera yttre miljöpåverkan har alltid präglat FBB och med långsiktigt, målmedvetet miljöarbete har stora förändringar genomförts, däribland återvinning av samtliga pappersrester, plast, wellpapp och stålband, samtidigt källsorterar vi allt övrigt avfall.

Vi kommer installera ny miljövänlig uppvärmning av hela fastigheten under början av 2014.

CERTIFIERINGCERTIFIERING.html
PRODUKTIONPRDUKTION.html
KONTAKTKONTAKT.html
VERKSAMHETVERKSAMHET.html